Höganäs vs. Örkelljunga

Efter en och en halv månad i Örkelljunga har den första ”chocken” lagt sig av att behöva lägga alla sina projekt i Höganäs på is. Det har varit väldigt intressant att se skillnaderna mellan arbetet på de olika kommunernas VA-avdelningar. Även om det bara är drygt 40 minuters bilfärd mellan Höganäs och Örkelljunga är förutsättningarna för kommunerna sinsemellan ganska olika. Höganäs ligger nära kusten, vilket innebär att man måste vara varse om kusterosion och stigande havsnivåer, medan man i Örkelljunga snarare behöver oroa sig för sjunkande grundvattennivåer. Höganäs kommun är nästan tre gånger större till invånarantalet än Örkelljunga, vilket innebär att man måste anpassa lösningarna till problemen på olika sätt. I Höganäs kan en av lösningarna vara att ”bygga” bort problemet, medan i Örkelljunga information och utbildning av kommuninvånarna kan vara svaret.

En av mina arbetsuppgifter i Örkelljunga har varit att formulera en policy angående överförbrukning av dricksvatten. Enligt branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation kan en fastighetsägare som fått en hög vattenfaktura, till följd av ett dolt läckage i fastigheten, under särskilda omständigheter få fakturan reducerad. Överförbrukningen behöver exempelvis vara betydligt större än fastighetens normalårsförbrukning av dricksvatten och måste ha skett utan fastighetsägaren vetskap, vilket kan vara fallet vid en dold läcka under golvet. Har man installerat en fontän i badrummet i sin hyreslägenhet som går dygnet runt och inte cirkulerar vattnet, kan man dock inte räkna med någon som helst reducering. Givetvis måste man åtgärda ett dolt fel så fort man fått vetskap om läckan, för att få reduktion av vattenräkningen vid ett eventuellt senare överförbrukningstillfälle. I slutändan är det dock VA-huvudmannen, den som bestämmer över vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen, som får ta ställning till om det kommer att bli en reduktion eller inte på vattenfakturan.

Trevlig söndag önskar Douglas Hansson och traineegrupp 13!

Avbryt

Lämna en kommentar