Albin Barnell

Ålder: 27

Utbildningsbakgrund:
Politices kandidatprogram (pol. kand.) – Statsvetenskap: politik, organisation och ledning

Kommun: Bjuvs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Mina nuvarande arbetsuppgifter innefattar allt som har med nämndadministration att göra, från ärenderegistrering till beredning, kallelse, protokolluppförande, justering och arkivering. Det tillkommer även andra arbetsuppgifter som berör utveckling, samordning och effektivisering av administrationen på förvaltningen. Vid årsskiftet 2022/23 tillträdde Albin en ny heltidstjänst som Kvalitets- och processutvecklare i Bjuvs kommun. 

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Mina förväntningar på traineeperioden är att jag ska få lära mig ett helt nytt yrke. Utöver att lära mig ett nytt yrke förväntar jag mig ett roligt och lärorikt år med massa nya möten och möjligheter tillsammans med mina traineekollegor och på min nya arbetsplats.

Dold talang:
Jag kan sälja på dig vad som helst!

Fick du hjälp av informationen på sidan?