Traineeprojekt

Varje år arbetar traineerna med ett gemensamt projekt som syftar till att utveckla Familjen Helsingborg, traineerna får även utbildning i projektledning och har stöd av en projektcoach.

Projektet som traineerna arbetar med tar avstamp i Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan.

Utvecklingsplanen för 2020-2023 pekar ut fyra utvecklingsområden:

 • Livskvalitet
  I Familjen Helsingborgs skapar vi livskvalitet tillsammans. Vi tar till vara initiativkraft hos individer och organisationer. Våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.
  I Familjen Helsingborg upplever människor högre livskvalitet
  .
 • Företagsamhet
  I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagarresan – uppstart, utveckling och drift. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.
  I Familjen Helsingborg lyckas nystartade företag bättre och företag växer snabbare
  .
 • Infrastruktur
  I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar för infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.
  I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa
  .
 • Digitalisering
  I Familjen Helsingborg tänker vi digitalt först. Vi driver utveckling av digitala lösningar genom att dela lärdomar.
  I Familjen Helsingborg är digitalisering en självklar del av verksamheterna

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?