Traineeprojekt

Varje år arbetar traineerna med ett gemensamt projekt som syftar till att utveckla Familjen Helsingborg, traineerna får även utbildning i projektledning och har stöd av en projektcoach.

Projekt ”Fika med Familjen. Coffee, Cake and Collaboration”. 

Traineegrupp 13 arbetar med ett projekt som ska öka intresset för företagande bland unga inom Familjen Helsingborgs elva kommuner. Projektets huvudmål är att genomföra två evenemang som riktar sig mot gymnasieelever. Inom ramen för projektet kommer man att samarbeta med externa organisationer och partners som verkar inom ungt företagande. Marknadsföringen sker främst via Instagram och Snapchat, här sker ett samarbete med utbildningsansvariga för att säkerställa deras godkännande av elevernas deltagande på evenemangen.