Traineeprojekt

Varje år arbetar traineerna med ett gemensamt projekt som syftar till att utveckla Familjen Helsingborg, traineerna får även utbildning i projektledning och har stöd av en projektcoach.

Projektet som traineerna arbetar med tar avstamp i Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan.

Utvecklingsplanen för 2024-2027 pekar ut fyra utvecklingsområden:

 • Livskvalitet
  I Familjen Helsingborg skapar vi livskvalitet, utveckling och trygghet tillsammans. Vi tar tillvara initiativkraft hos individer och organisationer. Vår välfärd och våra miljöer, mötesplatser och upplevelser lockar både nationellt och internationellt.
  I Familjen Helsingborg stärker vi tryggheten och livskvaliteten
  .
  .
 • Företagsamhet
  I Familjen Helsingborg vill fler etablera verksamheter och göra investeringar. Vi utvecklar gemensamma tjänster och lösningar för hela företagarresan – från idé till förverkligande. Tillsammans arbetar vi för en ständigt bättre kompetensförsörjning.
  I Familjen Helsingborg lyckas företag bättre och växer snabbare.
  .
 • Infrastruktur
  I Familjen Helsingborg är vi nära varandra och vår omvärld genom utveckling av smarta lösningar och gemensamma prioriteringar för vår infrastruktur. Kollektivtrafiken ska utvecklas efter de behov som finns hos invånare och arbetsgivare.
  I Familjen Helsingborg är det enklare att mötas och att resa.
  .
 • Inre effektivitet
  I Familjen Helsingborg utvecklar vi våra kommuners verksamheter med hjälp av mod och nyfikenhet. Vi är nytänkande och innovativa och tar tillvara på digitaliseringen och mobilitetens möjligheter. För att vara effektiva framtidssäkrar vi kompetens, metoder och arbetssätt. I Familjen Helsingborg skapar vi en smartare framtid

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?