Anna Hofflander

Ålder: 26

Utbildningsbakgrund: Dubbelkandidat i personal- och arbetslivsfrågor och engelska.

Kommun: Örkelljunga kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar med HR-frågor inom hela kommunen. Det blir många olika uppgifter inom hela bredden av HR. Framför allt är jag chefer behjälplig i frågor rörande bland annat arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrätt. Jag får även ta fram nya och revidera befintliga stöddokument för olika processer, delta i fackliga möten såsom skyddskommittéer och MBL-förhandlingar, liksom ta ansvar för att administrera vissa personalförmåner.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att få lära mig många nya kunskaper och färdigheter inte bara inom mitt eget arbetsområde utan även från de många utbildningar, studiebesök och erfarenhetsutbyten som traineeprogrammet erbjuder och inom ramen för traineeprojektet. Jag hoppas även få bredda mitt nätverk, men kanske främst hoppas jag få ha riktigt roligt!

Dold talang: Jag gör en kanonbra imitation av en ljudlös groda.

Fick du hjälp av informationen på sidan?