Binai Ahmad

Ålder: 24

Utbildningsbakgrund: Fysisk planering, Blekinge tekniska högskola

Kommun: Örkelljunga kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Som planarkitekt i Örkelljunga kommun arbetar jag med detaljplaner och planprogram. I nuläget är vi i uppstartsfasen för arbete med Örkelljungas nya översiktsplan, där jag ingår i projektgruppen. Jag driver även arbetet med att digitalisera våra detaljplaner, från pdf till att ritas in och bli interaktiva i GIS-program.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? I början hade jag nog inga förväntningar, utan då gällde det för mig att smälta att jag blivit erbjuden en traineeplats. Mina förväntningar är nu att få möjlighet att påbörja och bygga en grund till min karriär och personliga utveckling som jag kan bygga vidare på. Utbildningsdagarna och alla studiebesök är ett ypperligt tillfälle för mig att lära mig om hur jag fungerar och utvidga mitt nätverk.

Dold talang: Jag kan lyfta 235% av min kroppsvikt i marklyft.

Fick du hjälp av informationen på sidan?