Cajsa Malmström

Ålder: 26

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Statsvetenskap – Politik, organisation och ledning (Malmö Universitet)

Kommun: Ängelholms kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Jag arbetar med diverse uppdrag inom ramen för verksamhetsutveckling och digitalisering på huvuduppdrag Samhälle. Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att samordna informationssäkerhetsarbetet, vara ett stöd i huvuduppdragets processkartläggning, stötta upp i övergången från blanketter till e-tjänster, samt driva ett eget projekt som ska effektivisera kommunikationen med medborgare gällande stadsmiljön.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Att få utbildning och kunskap som jag kan applicera på min roll i Ängelholm. Jag förväntar mig att få testa på olika typer av uppdrag på min arbetsplats och att få möjlighet att driva mitt eget arbete. Jag tror att året kommer att bli otroligt lärorikt och att jag kommer få utvecklas på flera fronter.

Dold talang: Minnas låttexter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?