Carl Granklint Rask

Ålder: 29 år

Utbildningsbakgrund: Kandidat – Statsvetenskap och Nationalekonomi. Master – Welfare Policies and Management. Samtliga utbildningar vid Lunds Universitet samt utbyte vid University of Barcelona.

Kommun: Bjuvs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på förvaltnings-, koncern- och övergripande nivå. Aktuella konkreta uppgifter är utveckling av fakturerings-, upphandlings- och EU-projektprocesser, samt att kartlägga och synliggöra tekniska förvaltningens arbete.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? Jag förväntar mig ett väldigt lärorikt första år i arbetslivet! Trots att året blir en stor personlig omställning och utmaning så känns det ändå tryggt att veta att jag via traineeprogrammet får en lite mjukare transition in i arbetslivet. Upplägget och tjänsten känns perfekt för min personlighet och min utbildningsbakgrund så jag förväntar mig även mycket glädje!

Dold talang: Ägnat och ägnar stor del av livet åt fotboll! Slå mig i en fotbollsmatch/FIFA-spel/Fantasy Football och du har min respekt!

Fick du hjälp av informationen på sidan?