Ditte Söelund

Ålder: 31

Utbildningsbakgrund: Systemvetare

Kommun: Helsingborg

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Utbildas i informationssäkerhet och i ett system som jag ska förvalta.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? Att lära mig en massa saker!

Dold talang: Hålla tal.

Fick du hjälp av informationen på sidan?