Emma Nilsson

Ålder: 26 år

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Grafisk design och Kommunikation, Linköpings universitet

Kommun: Helsingborg

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Som trainee är jag kommunikatör på Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg. Där jobbar jag på kommunikationsavdelningen med både intern kommunikation inom organisationen och extern kommunikation ut till medborgarna. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande – de kan vara strategiska såväl som operativa och går främst ut på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta olika kommunikationsinsatser. Det kan till exempel innebära att ta fram kommunikationsplaner och analysera målgrupper, intervjua människor och skriva artiklar, skapa nyhetsbrev och innehåll till webb och intranät, eller ta fram en ny informationstjänst genom tjänstedesign.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? Jag förväntar mig att få bredda mina perspektiv på kommunikation, särskilt inom den offentliga sektorn, och verkligen få utmana mig själv genom att testa på olika typer av arbetsuppgifter. På så sätt hoppas jag få de rätta, konkreta verktygen som jag behöver i min framtida yrkesroll. Jag ser även fram emot att få utvecklas på ett personligt plan och fördjupa min kunskap, tack vare alla utbildningsdagar som traineeprogrammet erbjuder inom till exempel projektledning och samtalsteknik.

Dold talang: Kan namnet på orimligt många skådisar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?