Fannie Schüler

Ålder: 26 år

Utbildningsbakgrund: Fastighetsföretagandeprogrammet, Malmö Universitet.

Kommun: Klippan

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Arbetar med att förbättra den administrativa strukturen på fastighetsavdelningen, där jag bland annat tar fram en akutpärm för inkommande el och vatten. Arbetar även med förbättringsarbeten inom olika förvaltningsprojekt. Ser också över möjligheten att ta verksamheten framåt med hjälp av digitalisering.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? Att få erfarenhet i det man studerat på ett mer praktiskt sätt samt att få en bredare inblick över den offentliga sektorn. Inom mitt yrke förväntar jag mig att få en djupare kunskap inom förvaltning samt projektledning. Jag ser också fram emot att utvecklas på mina personliga plan genom utbildning i projektledning och gruppdynamik.

Dold talang: Tävlat i longdrivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?