Ida Dalborg

Ålder: 25

Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjör inom kvalitetsutveckling och ledarskap

Kommun: Helsingborgs stad

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Just nu håller jag på att sätta mig in i verksamheten och det nuvarande kvalitetsledningssystemet. Min uppgift blir att projektleda utvecklingen av kvalitetsledningssystemet så att de blir mer användarvänligt och bidrar till ökad kvalitet i verksamheten.

Vad förväntar du dig av din period som trainee? Som trainee är min förhoppning att jag ska få knyta kontakt med många intressanta människor, lära mig mer om en ny verksamhet och utveckla mina kunskaper inom kvalitetsutveckling och projektledning. Förväntan är att jag i slutet av programmet känner att jag utvecklats personligt och yrkesmässigt och att jag lyckats bidra med något värdefullt till min arbetsplats. Jag hoppas att jag kommer ha väldigt roligt under tiden och än så länge har programmet överträffat mina förväntningar.

Dold talang: Pratar flytande rövarspråk. Kan även anteckna på datorn med förbundna ögon.

Fick du hjälp av informationen på sidan?