Josefine Hagby

Ålder: 34 år.

Utbildningsbakgrund: Har en kandidat som legitimerad dietist och byggt på denna med en master inom folkhälsa och hälsoekonomi.

Kommun: Ängelholms kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Mitt arbete kommer att gå ut på att arbeta strategiskt och förebyggande för att främja jämlik och god hälsa inom kommunen. I praktiken innebär det bland annat att samordna och synliggöra folkhälsoenkäter, vara ANDTS-samordnare samt initiera och delta i projekt kopplat till levnadsvanor och psykisk hälsa.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att lära mig mycket, både om hur en kommun fungerar, men också om hur jag omsätter min teoretiska kunskap från universitetet till folkhälsoarbete i praktiken. Jag ser fram emot att formas in i min yrkesroll genom att få med mig verktyg under traineedagarna som jag sedan kan använda mig av på min arbetsplats. Något som känns extra fint är att få dela året med traineegruppen och på köpet få med sig nya vänner och kontakter för framtiden. Det kommer att bli ett roligt år!

Dold talang: Är en självlärd amatör-expert på att sticka och sy kläder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?