Josefine Walter

Ålder: 23

Utbildningsbakgrund: Fastighetsföretagande, Malmö Universitet

Kommun: Helsingborg

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Just nu har jag en upplärningsperiod och mina dagar fylls av aktiviteter tillsammans med mina kollegor. Jag är delaktig i två projekt som just nu är i projekteringsfasen för att jag ska få en bra inblick i hur det kan se ut. Jag är även ute på besiktningar och möte med hyresgäster för att lära känna både hyresgästerna och objekten vi förvaltar. Detta är en bra förberedelse inför att jag ska förvalta mitt egna fastighetsbestånd.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Min trainee-period ser jag som en möjlighet att få mycket kunskap om förvaltning och hela verksamheten. Jag får bredda mina perspektiv genom att vara delaktig dels på min egen avdelning men även andra avdelningar vi har nära samarbete med, det ger mig en helhetsbild av vad yrket innebär. Jag ser också fram emot att utvecklas på ett personligt plan då vi kommer jobba mycket med teamträning och projektledning.

Dold talang: Kan nudda min näsa med tungan

Fick du hjälp av informationen på sidan?