Linnea Karlsson

Ålder: 28 år

Utbildningsbakgrund: Fil. Kand i sociologi och ekonomisk historia, båda från Lunds universitet.

Kommun: Perstorps kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Min traineetjänst är i rollen som utvecklingsstrateg. Det innebär att jag fungerar som strategiskt stöd till kommunledningen i det långsiktiga utvecklingsarbetet, med fokus på förbättrad folkhälsa och inkludering.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag ser framemot att lära mig mer om kommunsektorn i stort och ta del av hur medarbetarna arbetar för att skapa bättre livsmöjligheter för invånarna. Ser också fram emot att få möta personal från alla kommunerna i Familjen och såklart att få dela upplevelserna med mina traineekollegor!

Dold talang: Att rita av saker.

Fick du hjälp av informationen på sidan?