Linus Svensson

Ålder: 28

Utbildningsbakgrund: Jag har en kandidatexamen i service management – turism från Lunds Universitet samt en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning internationell marknadsföring och varumärkeshantering.

Kommun: Höganäs Kommun.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar på näringslivsavdelningen i Höganäs kommun där mitt övergripande fokus är att arbeta med destinationsutveckling och att ”växla upp” besöksnäringen i Höganäs. I det jobbet innefattar bland annat marknadsföring av Höganäs i olika digitala kanaler, såsom sociala medier och webben, arbeta med destinationens platsvarumärket samt utveckling av deras besöksservice. Ett annat viktigt arbete som är i fokus är att få Höganäs att blomstra även på lågsäsong.         

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att utvecklas både professionellt och på ett personligt plan. Kombinationen av att få arbeta ”på riktigt” men samtidigt ha en handledare som bistår med stöd och kunskap tror jag kommer ge mig en bra utgångspunkt i min yrkeskarriär. Efter detta år förväntar jag mig att ha fått sätta min teoretiska kunskaper på prov och tagit lärdom av det. Samtidigt hoppas jag ha gjort personlig utveckling i form av en ökad trygghet i projektledarskap. Jag hoppas såklart även ha träffat nya vänner och att jag har haft det väldigt roligt längst vägen.

Dold talang: Jag är en riktig startender, så ge mig en flaska så kan jag kasta runt den så du häpnar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?