Martin Olofsson

Ålder: 24

Utbildningsbakgrund:
Pol. Kand. i Statsvetenskap och Fil. Kand. i Praktisk Filosofi, båda från Lunds Universitet.

Kommun: Helsingborgs stad.

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Att vara med och driva och utveckla informationssäkerhetsarbetet framåt. Att klassificera information och genomföra riskanalyser samt att stötta andra i arbetet kring detta. Att vara en hjälpande hand i verksamheten i beslut som rör informationssäkerhet och hjälpa till att tolka de krav som finns.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Jag förväntar mig en spännande och lärorik period som kommer ge mig massor av kunskap om informationssäkerhet som område samt hur verksamheten som stort fungerar. Att få använda både mina teoretiska- och praktiska kunskaper kring säkerhetsarbete och att få bredda denna kunskap i min yrkesroll. Att växa som person och kollega genom teamträning och projektledning.

Dold talang: Spela blues på gitarr.

Fick du hjälp av informationen på sidan?