Martina Backe Nykänen

Ålder: 35 år

Utbildningsbakgrund: Beteendevetenskapligt program med kandidatexamen i psykologi, Högskolan Kristianstad

Kommun: Trainee i Helsingborgs stad. Från april 2022 arbetar Martina som enhetschef på Region Skåne. 

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Jag jobbar sida vid sida med enhetschefen på Elinebos vårdboende. Här får jag ta del av allt som hör chefsuppdraget till och avlastar samtidigt enhetschefen genom att inledningsvis ansvara för en del processer som exempelvis rutin- och trivselförbättringar samt rekrytering och handledning av ungdomar från AMFs ungdomssatsning.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Jag förväntar mig att få en djup insikt om chefsuppdraget så att jag efter detta år känner mig grundad och trygg inför att axla en ledande roll. Jag förväntar mig också en allmän breddning i och med projektarbetet tillsammans med traineerna och deras olika kompetenser. Det är också en unik möjlighet att få en insikt om Familjen Helsingborgs olika kommuner med deras utmaningar och möjligheter.

Dold talang: Kan utföra Sirsasana – huvudstående i yoga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?