Mathias Andersson

Ålder: 30

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i teoretisk filosofi, kandidatexamen i teoretisk matematik, mastersexamen i kognitionsvetenskap, varav samtliga tagna vid Lunds universitet.

Kommun: Helsingborg

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar som AI utvecklare på stadsledningsförvaltningen, vilket innebär att jag ska stötta Helsingborgs alla förvaltningar inom AI frågor. Dessa frågor kan vara allt från vad AI är och hur det skulle kunna användas, till att hjälpa förvaltningarna med att ta fram PoCs och piloter där AI används. En viktigt uppgift är också att se till så AI implementeras på ett ansvarsfullt sätt genom att hålla de krav som både medborgare och staten kräver.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag har ett flertal förväntningar som trainee. Dels har jag förväntningar att på min arbetsplats kunna utveckla mina kunskaper inom it-teknik och applicerbar AI. Sedan hoppas jag att inom själva trainee programmet utveckla mina ”mjuka” färdigheter. Sist men inte minst har jag en hel del förväntningar på vad jag ska kunna åstadkomma inom Helsingborgs stad och dess övergång till en data driven stad.

Dold talang: Jag är i världsklass på att minnas irrelevant information… om jag ändå vore lika duktigt på att minnas sådant som faktiskt vore användbart.

Fick du hjälp av informationen på sidan?