Matilda Sandqvist

Ålder: 27

Utbildningsbakgrund: Jag har tagit examen som civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad med master i trafikplanering, från Lunds tekniska högskola.
Kommun: Svalövs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?
Min tjänst som projektingenjör är delad mellan enheterna Gata & park och Plan & exploatering, vilket leder till att jag både är med i underhåll och utförande samt även planeringsarbetet. På gata & park agerar jag som trafikingenjör medan på plan & exploatering agerar jag som trafikplanerare.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?
Ett lärorikt år som ger mig en skjuts in i arbetslivet och karriären.

Dold talang:
Duktig på att leta fram fina loppisfynd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?