Pernilla West

Ålder: 29

Utbildningsbakgrund: Socionomexamen, kandidat i Statsvetenskap samt utbyte vid University of York, England.

Kommun: Ängelholms kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag omvärldsbevakar, analyserar, leder projektprocesser och hittar helt enkelt lösningar på de strukturella utmaningar som dyker upp inom individ-och familjeomsorgen. Mer specifikt skapar jag till exempel just nu en handlingsplan för hur socialtjänst och skola ska samarbeta för att motverka sociala problem bland ungdomar.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

I stort förväntar jag mig få verktyg för att kunna växa i min yrkesroll och i arbetslivet i stort. Detta blir en möjlighet för mig att använda mina kompetenser i det handfasta arbetet, med stöttning av ett fantastiskt traineeprogram. Jag ser också fram emot att få utöka mitt nätverk med personer från olika professioner inom Familjen Helsingborg och skapa ett bra projekt tillsammans med min traineegrupp.

Dold talang: Om du blundar kan jag nog lura dig till att tro att jag är Carola

Fick du hjälp av informationen på sidan?