Sara Persson

Ålder: 22 år

Utbildningsbakgrund: Bygg- och fastighetsekonom, Högskolan i Halmstad

Kommun: Klippans kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar med e-handel som central inköpssamordnare på kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. Mina arbetsuppgifter att utveckla e-handels systemet som är i en uppbyggnadsfas, säkerställa att inköpsprocessen i e-handeln följer de lagkrav som finns och att underlätta inköpsprocessen för kommunens inköpare.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig ett lärorikt år där jag kan utvecklas både personligt och yrkesmässig. Genom studiebesök, utbildningar och erfarenhetsutbyte förväntar jag mig också att få kunskap om offentliga sektorn och få möjlighet att utvidga mitt nätverk.

Dold talang: Jag kan äta hur mycket fika som helst!

Fick du hjälp av informationen på sidan?