Sara Synneby

Ålder: 27

Utbildningsbakgrund: PPE – Politics, philosophy, economy

Kommun: Helsingborgs stad

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar som nämndsekreterare på Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad. Det innebär att jag utvecklar och administrerar arbetet kring miljönämndens sammanträden. Arbetsuppgifterna varierar exempelvis mellan att kvalitetssäkra olika texter, skriva protokoll, registrera handlingar och samordna ärenden. I framtiden kommer jag dessutom få uppdrag som utredare, vilket innebär att jag själv handlägger vissa ärenden som ska upp till nämnden. En enklare beskrivning är att nämndsekreteraren är lite av ”spindeln i nätet”, som knyter ihop arbetet mellan tjänstemännen i förvaltningen och politikerna i nämnden.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Det jag förväntar mig av trainee-perioden är en bred kunskap om kommunalt arbete och att genomföra ett spännande projekt med roliga och intressanta människor!

Dold talang:

Spökboll! Gympan i låg- och mellanstadiet var mina mest framgångsrika år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?