Sara Vikström Olsson

Ålder: 29

Utbildningsbakgrund: Har en kandidatexamen i Medieteknik och är utbildad produktionsledare/projektledare. Medieteknik är ett tvärvetenskapligt område som berör både medieproduktion, marknadsföring samt organisation och ledarskap.

Kommun: Klippans kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag har en helt ny tjänst där min roll kommer vara att stötta upp ledningsgruppen i det strategiska arbetet på förvaltningen, exempelvis leda arbetet med att ta fram långsiktiga mål för kultur- och fritidsverksamheten. Kommer även jobba med att stärka upp marknadsföringen av våra kultur- och fritidsaktiviteter i Klippans kommun och att utveckla Klippans nya kulturhus Sågen.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag hoppas få en bred inblick av att jobba inom kommunal förvaltning och utveckling, både inom små- och större kommuner. Något som fick mig att söka tranieeprogrammet var möjligheten till att få ägna en stor del av året till personlig handledning och utbildning, så det ser jag fram emot. Mest av allt förväntar jag mig att få träffa många nya människor från olika kontexter och genom dem få utvecklas både som person och i min yrkesroll.

Dold talang: Spelar lite bluegrassbanjo, kanske hellre än bra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?