Victoria Hult

Ålder: 26

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen från Göteborgs universitet där jag läste bebyggelseantikvariskt program och en magisterexamen från Malmö universitet där jag läste programmet hållbar stadsutveckling: ledning och organisering.

Kommun: Bjuvs kommun

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Jag arbetar som planarkitekt och som bebyggelseantikvarie på Byggnadsförvaltningen på Bjuvs kommun. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att säkerställa kulturvärden i detaljplanearbetet men också vara behjälplig med underlag vid lovhantering. Utöver det så kommer jag även att arbeta med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för kommunens kulturmiljöer, vilket är ett roligt och utmanande projekt med massor av spännande byggnader och miljöer.

Vad förväntar du dig av din period som trainee?

Jag förväntar mig att växa i min yrkesroll och bredda mina vyer, både personligt och professionellt. Jag ser fram emot handledning på min hemkommun och utvecklingsdagarna inom traineeprogrammet. När året är över så hoppas jag att jag har fått nya kompetenser och färdigheter inom planprocessen och projektledning. Utöver det så ser jag framemot att lära känna nya människor och att ha det roligt på vägen.

Dold talang:

Har ett ganska så bra minne, minns allt från grundskolekompisars födelsedagar till årtal över kungar och drottningar. Bra på quiz med andra ord!

Fick du hjälp av informationen på sidan?