Planeringschefen med utveckling och samarbete i fokus!

Sofie har förutom en examen i strategisk kommunikation även läst statsvetenskap och språk samt studerat i Frankrike där hon dessutom gjorde en sex månaders lång praktik på svenska ambassaden i Paris.

Vilken var din hemkommun och vad hade du för arbetsuppgifter?

– Jag var kommunikatör i Svalövs kommun där jag arbetade med bland annat en förstudie till nytt intranät och med medborgardialog.

Vilken kommun jobbade du i under utbytesperioden och vad gjorde du där?

– Utbytesperioden var som kommunikatör på NSVA i Helsingborg. Där tog jag tog bland annat fram en rutin för kommunikation vid VA-projekt.

Vad är din nuvarande yrkestitel och arbetsuppgifter?

– Idag är jag planeringschef för huvuduppdrag Samhälle i Ängelholms kommun. Jag arbetar med en bred verksamhet och mot tre nämnder (samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för kultur-, idrott och fritid samt miljö- och tillståndsnämnden). Min roll är organiserad direkt under huvuduppdragschefen och jag arbetar med styrning, planering, uppföljning och utveckling. Jag har ett jättespännande jobb!

Vad är ditt bästa minne från traineeperioden?

– Jag har många goda minnen från traineetiden, så har svårt att välja ett specifikt. Gemensamt för de goda minnena är att de handlar om samarbetet i gruppen. Vi trivdes jättebra ihop och hade väldigt roligt tillsammans. En annan sak jag uppskattar, nästan mer så här i efterhand, var möjligheten att ta del av russinen i kakan. Med det menar jag de sammanhang man blev inbjuden till som trainee, oavsett om det var Helsingborgs stad eller någon av de mindre kommunerna. T.ex. om en kommun hade en intressant föreläsare inbjuden, en utvecklingsdag med cheferna etc. så blev vi som traineer ofta inbjudna. Det var en fantastisk möjlighet och generöst av kommunerna att sprida kunskapen.

Vad är det viktigaste du har lärt dig som trainee?

– Traineeprogrammet har gett mig god insikt om vem jag själv är, och om ledarskap. Det är även en helt unik chans att skapa sig ett nätverk eftersom man ges möjlighet att skapa kontakter med så många fler än de i sin hemkommun. Nätverket är en av de största fördelarna som du sedan tar med dig in i det fortsatta arbetslivet.

Har du några tips och råd till nuvarande/framtida traineer?

– Ta chansen att vara med i de olika sammanhang du bjuds in till. Skapa kontakter och underhåll goda relationer. Våga testa och utmana dig själv, även om något känns läskigt. Ta stöd i din handledare och de andra traineerna i gruppen.

Slutligen måste vi ställa den obligatoriska frågan, vilken är din dolda talang?

– Min dolda talang är att jag är duktig på att baka! Jag bakar gärna, både bröd och kakor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?