Raka vägen till drömjobbet!


Hon var en utav hundratals sökande som lyckades ta sig hela vägen till en traineeplats genom uttagningar och intervjuer. Nu ska Amanda ta sig an rollen som Bosocial utvecklare. 

Amanda Börjesson är utbildad socionom och har en master i Welfare Policies and Management från Lunds Universitet. Under traineeprogrammet har hon undersökt den digitala kompetensen och hur digitala verktyg kan underlätta handläggningen för socialsekreterare. Efter programmet ska hon gå vidare till nya utmaningar på det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem där hon ska arbeta med coachning och metodutveckling av arbetsmarknadsfrågor.

Om man är intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och påverka, är det här ett perfekt sätt att starta sin karriär.

Under Traineeprogrammet har Amanda drivit ett projekt tillsammans med sina traineekollegor. Projektet har fokuserat på en ny modell för rekrytering genom BIG data. Under projektet har traineerna haft stöd av både styrgrupp, projektcoach och fått utbildning i projektledning. Efter ett år presenterades projektet för HR och Familjen Helsingborgs styrelse.

Utöver projektledning har Amanda utvecklats inom områden som kommunal ledning, gruppdynamik, retorik, feedback och har samtalat både med ledande politiker, tjänstepersoner och kommundirektörer på studiebesök i Familjen Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?