Systemvetaren som landade på en HR-avdelning

Anna har en Masterexamen i informations- och kommunikationsteknik (IKT)
för utveckling, och kandidatexamen i ekonomi och IT med huvudområde data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet.

Nuvarande yrke: Projektledare

Traineegrupp: Traineegrupp 10 (2015-2016)

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:

Jag var trainee i Landskrona på individ- och familjeförvaltningen och hade mitt utbyte i Helsingborg på miljöförvaltningen.

I Landskrona arbetade jag med olika IT-relaterade frågor på förvaltningen, tillståndsenhetens ärendehanteringssystem, och var webbredaktör för socialtjänstens webbsidor på stadens externa webbplats. Under min traineetiden lanserades en ny extern webbplats och det var lärorikt att vara del av projektet i rollen som webbredaktör.

I Helsingborg, under utbytesperioden som var på fyra månader under våren 2016, arbetade jag med fokus på gröna nyckeltal. I samband med uppdraget utredde jag vilka nuvarande system vi kunde använda för att lagra rådata och presentera nyckeltal som visar på miljöläget i staden. Jag deltog också med mina kollegor i bland annat miljöstrategforum och miljösamordnarmöten.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? 

Helsingborgs stad på HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen. Fokus är på webb och digitalisering.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod? 

Jag har genom traineeprogrammet fått uppleva många olika situationer och sammanhang som har utmanat mig på olika sätt. Två kommuner, två arbetsplatser i olika typer av förvaltningar, driva traineeprojekt, två handledare, en mentor, alla utbildningsdagar och studiebesöken i alla Familjen Helsingborgs kommuner, på NSVA och hos Kommunförbundet Skåne. Det har gett mig en rejäl introduktion till kommunal sektor.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Alla de olika sammanhang som uppstod under traineetiden. Jag vill också lyfta fram gemenskapen som bildades i grupp 10. Vi drev projekt tillsammans, inspirerade varandra, var på utbildningsdagar och upplevde grupputveckling både i teorin och i praktiken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?