Från samhällsplanerare till planarkitekt

Trainee Edvin Hansso

Edvin har en kandidatexamen i byggd miljö från Malmö Högskola via programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering. Idag arbetar han som Planarkitekt på planenheten i Ängelholm.

Här var jag trainee och dessa arbetsuppgifter hade jag:

Jag hade min huvudplacering i Ängelholms kommun. Min traineetitel var Samhällsplanerare och likt den breda titeln så jobbade jag väldigt brett. Under den första tiden innan utbytet satt jag på enheten Stöd och utveckling där jag främst jobbade med framtagande och revideringar av strategiska dokument; policydokument, handlingsplaner och utredningar. Mitt övergripande uppdrag gjorde att jag var delaktig i flera olika projekt som berörde olika verksamheter, vilket innebar att det stundtals var många bollar i luften samtidigt.

Under utbytet var jag på enheten för strategisk samhällsplanering i Helsingborg. Där jobbade jag med en uppföljning och förbättring av stadens bostadsförsörjningsprogram, eller mark- och boendeprogram så dokumentet heter där.

När jag var tillbaka i Ängelholm efter utbytet så jobbade jag på planenheten. Förutom att vara en del i det dagliga arbetet med detaljplaner drev jag ett kortare projekt med syfte att förbättra enhetens kontakt med medborgarna.

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet? 

Under den sista hösten av traineeprogrammet blev jag allt mer involverad i planeringsarbetet i Ängelholms kommun. Jag började komma in i planprocessen och intresset för detaljplanering ökade. Jag antar att detta märktes bland chefer och kolleger eftersom att jag sedan blev erbjuden att stanna som planarkitekt.

Så nu jobbar jag alltså på planenheten som planarkitekt och tar fram detaljplaner, samtidigt som jag fortsätter med arbetet att förbättra enhetens dialogarbete (men det är mest för att jag tycker det är intressant).

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fick under din traineeperiod?

Det är svårt att prata om något specifikt. Traineeperioden är ju en lång lärandeprocess där man utvecklas hela tiden, kanske främst på det personliga planet. Men för min del har traineeperioden varit viktig då jag fått möjlighet att testa på olika saker och utmana mig själv, vilket har lett till jag har bättre koll på vad jag vill arbeta med samt kunna sätta ord på mina styrkor och svagheter. Samtidigt som jag fått erfarenhet av olika typer av jobb.

Sen ska man inte glömma att man faktiskt har nytta av alla de utbildningsdagar man fått, där vissa lärdommar är saker jag använder mig av varje dag: presentationsteknik, personlighetsanalys, samtalsteknik och kommunkunskap!

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Traineetorsdagar. Under 16 månader träffades vi i traineegruppen i stort sett varje torsdageftermiddag, syftet var väl egentligen att använda tiden till vårt gemensamma projekt. Men nu inser man att den eftermiddagen var viktig på så många andra sätt, det gav en väldig trygghet att kunna diskutera sin situation med kollegor som var i samma sits fast i andra sammanhang. Så ett tips till alla framtida traineer; hitta er egen traineetorsdag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?