Traineegrupp 11

Traineegrupp 11 gick programmet 2016/17.

Daniel Salazar Ortega, Högskoleingenjör i byggteknik vid Det Autonoma Universitet av San Luis Potosí, Mexiko. Trainee på Projektavdelningen på Fastighetsförvaltningen i Helsingborg stad.

Edvin Hansson, Kandidatexamen i byggd miljö från Malmö Högskola via programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering. Trainee i Ängelholms kommun.

Ida Lindström, Kandidatexamen i socialt arbete samt yrkesexamen som socionom. Trainee i Landskrona stad.

Josefin Smedberg, Master i Welfare Policies and Management (inriktning statsvetenskap). Innan dess Politices kandidat. Trainee i Landskrona stad.

Lovisa Emilsson, Kandidatexamen i stadsbyggnad, stadsutveckling och planering.
Tidigare utbildningar innefattar en individuellt utformad kandidatutbildning i beteendevetenskap/ekonomi med huvudområde socialantropologi. Trainee på stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad / Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bjuvs kommun.

Maria Albjär, Kandidat i Logistics service management samt tidigare fritidsledarutbildning. Trainee på Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad.

Tove Eklund, Politices kandidatprogrammet inriktning Samhällsgeografi. Trainee i Åstorps kommun.

Tilda Olin, Kandidat i Strategisk kommunikation, digitala medier. Trainee på Kommunikationsenheten och Personalavdelningen i Landskrona.

Fick du hjälp av informationen på sidan?