Traineegrupp 12

Traineegrupp 12 gick programmet 2017/2018

Amanda Börjesson
Traineetjänst: Socionom i Helsingborgs stad, samt utbyte på Helsingborgshem
Utbildningsbakgrund: Socionomexamen och en master i Welfare Policies and Management

Caroline Lewander
Traineetjänst: HR-trainee i Örkelljunga kommun, samt utbyte i Helsingborgs stad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i personal- och arbetsvetenskap

Daniella Gustavsson
Traineetjänst: HR-trainee i Landskrona stad, samt utbyte i Bjuvs kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidat i organisering, ledning av arbete och välfärd

Emmy Olsson
Traineetjänst: HR-trainee i Helsingborgs stad, samt utbyte i Landskrona stad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i personal och arbetsvetenskap

Fatlume Fazliu
Traineetjänst: Digitaliseringstrainee i Ängelholms kommun, samt utbyte i Örkelljunga kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Informatik

Martina Projkovska
Traineetjänst: Digitaliseringstrainee i Klippans kommun, samt utbyte i Helsingborgs stad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Informatik

Robin Dingwell
Traineetjänst: Trafikingenjör i Höganäs kommun, samt utbyte i Örkelljunga kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Samhällsgeografi med Hållbar Utveckling som biämne

Sandra Bingström
Traineetjänst: Sjuksköterska, inr. verksamhetsutvecklingBjuvs kommun i Bjuvs kommun, samt utbyte i Höganäs kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen från sjuksköterskeprogrammet

Sofie Johansson
Traineetjänst: Organisationsutvecklare i Helsingborgs stad, samt utbyte i Ängelholms kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Logistics Service Management,

Fick du hjälp av informationen på sidan?