Traineegrupp 14

Alexandra Lindström, Chefstrainee

Utbildningsbakgrund: Civ. Ek., Fil. Kand. Service Management, Lunds Universitet.

Kommun: Helsingborgs Stad

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag arbetar sida vid sida med enhetschefen för HV Syd 2 på Vård- och Omsorgsförvaltningen med allt som hör därtill. Jag agerar stöd och avlastning i det dagliga arbetet samtidigt som jag får övning inför ett skarpt uppdrag. Exempel är aktiviteter kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet, att jag närvarar på- och ersätter enhetschefen på somliga möten, är en del av det utvecklingsarbete som pågår på enheten, bland annat kopplat till en budget i balans.

Mattias Lindblad, Trafikingenjör

Utbildningsbakgrund:
Jag har en kandidatexamen Malmö högskola där jag läste programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och en Masterexamen från SLU i Alnarp där jag läste programmet Hållbar stadsutveckling.

Kommun: Bjuvs kommun

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag arbetar på två förvaltningar med trafikrelaterade frågor. På planavdelningen är jag trafikplanerare och på teknisk förvaltning är jag trafikingenjör.

Som trafikplanerare är framtagandet av Bjuvs kommuns transportplan i inledningsskedet. Jag hoppas få jobba vidare med den under året.

Som trafikingenjör så jobbar jag med mindre utredningar om lokala trafikproblem. Det kan handla om hur och var bilar ska parkera eller hur snabbt det får köra.

Mikaela Magnusson, Logistiker 

Utbildningsbakgrund: Logistics Service Management (Lunds universitet)

Kommun: Landskrona stad

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag arbetar med logistikflöden på serviceavdelningen i Landskrona stad. Vårt mål på avdelningen är att samordna stödfunktioner för att ge rätt service till stadens kärnverksamheter.

Isabelle Henningsson, Ärendesamordnare

Utbildningsbakgrund: Jag gick ett program som heter samhällsanalytiker med inriktning organisering där jag fick en kandidatexamen i sociologi samt en magister i ledarskap och offentlig organisering.

Kommun: Höganäs kommun

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag kommer att vara sekreterare i två av kommunstyrelsens utskott: näringslivsutskottet samt miljöutskottet. Just nu arbetar jag med att ta fram en ”flik” på hemsidan åt våra förtroendevalda. Jag har även fått ansvar för det minoritetspolitiska arbetet i kommunen där bland annat mål och riktlinjer ska arbetas fram. Sen har jag hand om alltifrån att svara på motioner till att ha hand om diarieföring, byavandringar och posthantering.

Emma Lindman, Projektledare exploatering

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i fysisk planering på BTH i Karlskrona

Kommun: Höganäs kommun

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag är anställd som projektledare för exploatering och samhällsbyggnad och arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Det innehåller en blandning av lagar och regler, utredningar och mycket kartläsning. I de olika projekten är man ibland med från själva starten i processen innan skisser har börjat ritas till att ibland få hoppa in i planer som pågått i flera år. Men det finns väldigt många olika typer av projekt och uppgifter, både små och stora, och det är mycket kontakt med allmänheten.

Julia Strömberg, Grafisk formgivare

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Visual Communication + Change från Linnéuniversitetet.

Kommun: Helsingborg stad

Arbetsuppgifter under traineeåret: Jag fick direkt gå in i ett stort projekt kallat HBG Talks vilket är en mässa med talare som snackar om näringslivet. Det jag får göra som en grafisk formgivare är att skapa annonser för att sälja biljetter, designa trycksaker till eventet som vinyler och elipser, samt skapa en powerpoint som talarna ska använda på scenen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?