Traineegrupp 13

Traineegrupp 13 gick programmet 2018/2019

Aleksandra Kakol
Traineetjänst: Logistiker i Ängelholms kommun, samt utbyte i Klippans kommun
Utbildningsbakgrund: Transport Management med kandidatexamen i Business Administration

Alfred Tilly
Traineetjänst: Kvalitetsutvecklare i Åstorps kommun, samt utbyte i Helsingborgs stad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i statsvetenskap

David Nordling
Traineetjänst: Organisationsutvecklare i Örkelljunga kommun, samt utbyte i Svalövs kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i statsvetenskap

Douglas Hansson
Traineetjänst: VA-ingenjör i Höganäs kommun, samt utbyte i Örkelljunga kommun
Utbildningsbakgrund: Civilingenjör, väg och vatten

Emelie Borgström 
Traineetjänst: Marknadsförare i Helsingborgs stad, avslutade traineetjänst innan utbyte 
Utbildningsbakgrund: Ekonom med kandidatexamen inom strategisk marknadsföring

Madeleine Östgren 
Traineetjänst: Logistiker i Höganäs kommun, avslutade traineetjänst innan utbyte
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Logistics Service Management

Maria Karlberg 
Traineetjänst: Digitaliseringsutvecklare i Svalövs kommun, samt utbyte i Ängelholms kommun
Utbildningsbakgrund: Examen i utveckling av E-Tjänster

Milou Mandolin
Traineetjänst: GIS-utvecklare i Klippans kommun, samt utbyte på NSVA
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i samhällsplanering – urban och regional utveckling

Rebecka Karlberg 
Traineetjänst: Chefstrainee i Helsingborgs stad, samt utbyte i Höganäs kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Mänskliga rättigheter

Theodor Nestler
Traineetjänst: Utvecklingsingenjör på NSVA, samt utbyte i Helsingborgs stad
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Systemvetenskap

Zuzanna Dzik
Traineetjänst: Fastighetsförvaltare i Helsingborgs stad, samt utbyte i Klippans kommun
Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i Fastighetsföretagande

Fick du hjälp av informationen på sidan?