Traineegrupp 2

  • Mats Norberg, VA-ingenjör Helsingborgs stad, utbyte i Båstads kommun.
  • Lina Johansson, civilingenjör lantmäteri, Höganäs kommun, utbyte i Helsingborgs stad.
  • Petter Hartman Magnusson, statsvetare, Höganäs kommun, utbyte i Svalövs kommun.
  • Martina Röhmer, statsvetare, Ängelholms kommun, utbyte i Helsingborgs stad.
  • Camilla Karlsson, civilingenjör ekosystemteknik, Båstads kommun, utbyte i Landskrona stad.
  • Zara Isacsson, civilingenjör ekosystemteknik, Klippans kommun, utbyte i Höganäs kommun.
  • Rima Alamin, kommunikatör, Svalövs och Bjuvs kommun, utbyte i Helsingborgs stad.
  • Alexandra Vig, socionom, Landskrona stad, utbyte i Höganäs kommun.
  • Neche Mehmed, samhällsvetare, Helsingborg stad, utbyte i Bjuvs kommun.
  • Nanny Andersson Sahlin, statsvetare, Helsingborg stad, utbyte i Landskrona stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?