Traineegrupp 9

Traineegrupp 9 gick programmet 2014/15. 

Jacob Derefeldt, Pol.mag i offentlig förvaltning, Göteborgs Universitet/Förvaltningshögskolan. Trainee i Höganäs kommun, utbildningsförvaltningen.

Jennifer Gavin, Juristexamen från Lunds Universitet, Trainee i Helsingborg, Socialförvaltningen.

Mattias Carlstrand, Kandidatexamen i arbetsvetenskap från Högskolan i Halmstad, kurser i arbetsterapi vid Örebro Universitet och Luleå Tekniska Universitet samt pedagogik. Trainee i Klippans kommun på barn- och utbildningsförvaltningen.

Moa Larsson, Kandidatexamen i Byggd miljö från Malmö högskola samt kurser i projektledning på masternivå, även de från Malmö högskola. Trainee i Båstads kommun, Samhällsbyggnad/Kommunledningskontoret.

Simon Bengtsson, examen inom byggteknik med inriktning väg och vatten på Jönköpings Tekniska Högskola. Trainee på NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, i Helsingborg.

Ulrika Fridolf, Kandidatexamen i Informatik från Högskolan i Halmstad. Trainee i Helsingborgs stad på Vård och Omsorgsförvaltningen.

Victor Jönsson, Kandidatexamen i Logistics Service Management vid Lunds Universitet. Trainee i Helsingborg stad, Vård och omsorgsförvaltningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?