Traineegrupp 3

  • Björn Holmberg, samhällsvetare i Klippan, utbyte i Ängelholm.
  • Anna Ravelid, samhällsvetare i Helsingborg, utbyte i Landskrona.
  • Mette Schönström, samhällsvetare i Ängelholm, utbyte i Höganäs.
  • Frida Mattelin, samhällsvetare i Helsingborg, utbyte i Båstad.
  • Cecilia Ek, landskapsarkitekt i Ängelholm och  Bjuvs kommun.
  • Lisa Welming, jurist i Landskrona, utbyte i Klippan.
  • Hanna Fogelstam, jurist i Båstad och Helsingborg.
  • Hanna Fex, socionom i Höganäs, utbyte i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?