Traineegrupp 16

Sara Vikström Olsson, Kultur- och fritidsstrateg Klippans kommun

Utbildningsbakgrund: Civ. Ek., Fil. Kand. Service Management, Lunds Universitet.

Utbildningsbakgrund: Har en kandidatexamen i Medieteknik och är utbildad produktionsledare/projektledare. Medieteknik är ett tvärvetenskapligt område som berör både medieproduktion, marknadsföring samt organisation och ledarskap.

Jag har en helt ny tjänst där min roll kommer vara att stötta upp ledningsgruppen i det strategiska arbetet på förvaltningen, exempelvis leda arbetet med att ta fram långsiktiga mål för kultur- och fritidsverksamheten. Kommer även jobba med att stärka upp marknadsföringen av våra kultur- och fritidsaktiviteter i Klippans kommun och att utveckla Klippans nya kulturhus Sågen.

Linus Svensson, Kommunikatör och destinationssäljare Höganäs kommun

Utbildningsbakgrund:Jag har en kandidatexamen i service management – turism från Lunds Universitet samt en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning internationell marknadsföring och varumärkeshantering.

Jag arbetar på näringslivsavdelningen i Höganäs kommun där mitt övergripande fokus är att arbeta med destinationsutveckling och att ”växla upp” besöksnäringen i Höganäs. I det jobbet innefattar bland annat marknadsföring av Höganäs i olika digitala kanaler, såsom sociala medier och webben, arbeta med destinationens platsvarumärket samt utveckling av deras besöksservice. Ett annat viktigt arbete som är i fokus är att få Höganäs att blomstra även på lågsäsong.       

Victoria Hult, Planarkitekt/bygglovshandläggare Bjuvs kommun

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen från Göteborgs universitet där jag läste bebyggelseantikvariskt program och en magisterexamen från Malmö universitet där jag läste programmet hållbar stadsutveckling: ledning och organisering.

Jag arbetar som planarkitekt och som bebyggelseantikvarie på Byggnadsförvaltningen på Bjuvs kommun. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att säkerställa kulturvärden i detaljplanearbetet men också vara behjälplig med underlag vid lovhantering. Utöver det så kommer jag även att arbeta med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för kommunens kulturmiljöer, vilket är ett roligt och utmanande projekt med massor av spännande byggnader och miljöer.

Josefine Walter, Fastighetsförvaltare Helsingborgs stad

Utbildningsbakgrund: Fastighetsföretagande, Malmö Universitet

Just nu har jag en upplärningsperiod och mina dagar fylls av aktiviteter tillsammans med mina kollegor. Jag är delaktig i två projekt som just nu är i projekteringsfasen för att jag ska få en bra inblick i hur det kan se ut. Jag är även ute på besiktningar och möte med hyresgäster för att lära känna både hyresgästerna och objekten vi förvaltar. Detta är en bra förberedelse inför att jag ska förvalta mitt egna fastighetsbestånd.

Sofie Karsberg, HR-utvecklareÄngelholms kommun

Utbildningsbakgrund: Masterexamen i Personal- och Arbetslivsfrågor med inriktning psykologi vid Lunds Universitet.

Jag arbetar som HR-utvecklare med fokus på kompetensutveckling på central nivå i kommunen. Till stor del kretsar mina uppdrag kring digitalisering inom HR.

Pernilla West, Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Ängelholms kommun

Utbildningsbakgrund: Socionomexamen, kandidat i Statsvetenskap samt utbyte vid University of York, England.

Jag omvärldsbevakar, analyserar, leder projektprocesser och hittar helt enkelt lösningar på de strukturella utmaningar som dyker upp inom individ-och familjeomsorgen. Mer specifikt skapar jag till exempel just nu en handlingsplan för hur socialtjänst och skola ska samarbeta för att motverka sociala problem bland ungdomar.

Mathias Andersson, Utvecklare inom tillämpad AI Helsingborgs stad

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i teoretisk filosofi, kandidatexamen i teoretisk matematik, mastersexamen i kognitionsvetenskap, varav samtliga tagna vid Lunds universitet.

Jag arbetar som AI utvecklare på stadsledningsförvaltningen, vilket innebär att jag ska stötta Helsingborgs alla förvaltningar inom AI frågor. Dessa frågor kan vara allt från vad AI är och hur det skulle kunna användas, till att hjälpa förvaltningarna med att ta fram PoCs och piloter där AI används. En viktigt uppgift är också att se till så AI implementeras på ett ansvarsfullt sätt genom att hålla de krav som både medborgare och staten kräver.

Anna Hofflander, HR-utvecklare Örkelljunga kommun

Utbildningsbakgrund: Dubbelkandidat i personal- och arbetslivsfrågor och engelska.

Jag arbetar med HR-frågor inom hela kommunen. Det blir många olika uppgifter inom hela bredden av HR. Framför allt är jag chefer behjälplig i frågor rörande bland annat arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrätt. Jag får även ta fram nya och revidera befintliga stöddokument för olika processer, delta i fackliga möten såsom skyddskommittéer och MBL-förhandlingar, liksom ta ansvar för att administrera vissa personalförmåner.

Martina Backe-Nykänen, Chefstrainee Helsingborgs stad

Utbildningsbakgrund: Beteendevetenskapligt program med kandidatexamen i psykologi, Högskolan Kristianstad.

Jag jobbar sida vid sida med enhetschefen på Elinebos vårdboende. Här får jag ta del av allt som hör chefsuppdraget till och avlastar samtidigt enhetschefen genom att inledningsvis ansvara för en del processer som exempelvis rutin- och trivselförbättringar samt rekrytering och handledning av ungdomar från AMFs ungdomssatsning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?