En region utan gränser

Projekt av traineegrupp 4

”Skåne Nordväst – Regionen där människorna ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad”

Så lät politikervisionen för en av Sveriges mest spännande och dynamiska regioner. En region som med sina cirka 320 000 invånare kan bli Sveriges fjärde största stad, dagen då gränsen för det fysiska och mentala når nya höjder och visionen blir till verklighet. Det är den dagen regionen slår i taket, den dagen när ”The sky is the limit…”

Traineegrupp 4 tog fasta på visionen och bestämde sig för att utmana de fysiska och mentala gränserna för vad som var möjligt. I april 2010 genomfördes ett event för Skåne Nordvästs styrelse och kommuncheferna i medlemskommunerna, där temat handlade om framtiden och kommande utmaningar för kommunal verksamhet.

Som en avslutande del i projektet tos det fram en verktygslåda. Syftet med denna var att olika grupper, så som kommunledningskontor, förtroendevalda och förvaltningar skulle kunna använda diskussions-och värderingsövningar för att på ett enkelt sätt diskutera kommunal verksamhet utifrån kommande utmaningar och framtidsvisionen för regionen;

”Människorna ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?