Uppdragsbanken

Projekt av Traineegrupp 7

Projektets huvudmål var att ta fram och marknadsföra en mötesplats, en Uppdragsbank, som förmedlar förslag till uppsatsämnen och examensarbeten från verksamheterna i Familjen Helsingborgs kommuner till studenter på universitet och högskolor i Skåne. Uppdragsbanken ger även studenter möjlighet att komma med förslag och idéer kring examensarbeten och uppsatsämnen till kommunerna.

Att attrahera kompetenta och nytänkande studenter till att göra sina uppsatser inom kommunal verksamhet tror vi leder till att idéer och projekt, som annars inte hade rymts inom verksamheternas budgetar, kan genomföras. Genom kontakter med universitets- och högskolevärlden kan kommunerna få in nya forskningsperspektiv och ett nytt sätt att se på verksamheten. Med hjälp av yttre perspektiv och ny kompetens kan kommunerna utmana sig själva att förbättra service och tillgänglighet.

En tydlig mötesplats där kommuner och studenter kan kommunicera förslag till uppsatser och examensarbeten ligger i linje med andra projekt och satsningar inom Familjen Helsingborg-samarbetet såsom:

  • Traineeprogrammet Familjen Helsingborg
  • Projektet ”Gränslöst attraktiva arbetsgivare”
  • Traineegrupp 6 projekt ”Strategi för att attrahera ungdomar för att arbeta i kommunal sektor”

Syfte och vision

Visionen var att både kommunanställda i Familjen Helsingborg och studenter på universitet och högskolor runt om i Sverige uppfattar Uppdragsbanken som det självklara verktyget för att kommunicera idéer och förslag till uppsatser inom kommunal verksamhet. Genom Uppdragsbanken förmedlas och kommuniceras nya idéer som årligen genererar inspirerande och värdefulla uppsatser inom samtliga kommunala förvaltningar i Familjen Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?