Jag är Familjen Helsingborg

Projekt av Traineegrupp 9. 

Projektets bakgrund
Projektet Jag är Familjen Helsingborg tar sin utgångspunkt i Familjen Helsingborgs
verksamhetsplan. Här uttrycks en vision om att regionen ska bli en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Region Skåne tog år 2010 fram rapporten “Skånes kreativa kapacitet” som syftade till att mäta kreativiteten och toleransen inom hela Skåne. Rapporten tar sin utgångspunkt i Richard Floridas teorier om den kreativa klassen, där tolerans är avgörande för att skapa kreativa och därmed attraktiva regioner. Rapporten visade att kommunerna i Skåne Nordväst är bland de mest intoleranta i Skåne, vilket är en utveckling som går helt emot visionen för Skåne Nordväst. Hög tolerans är även en viktig motkraft mot alla typer av diskriminering.

Projektets idé

Projektidén för Jag är Familjen Helsingborg bygger på idén om att en bredare acceptans och tolerans kan nås genom att synliggöra mångfalden inom regionen. Vår ingång i projektet har varit att mångfald finns inom alla områden, det är ingenting vi kan välja eller välja bort. Utmaningen låg istället i att hitta sätt att förstå, bejaka och lära sig av mångfalden. Projektet resulterade i en fotoblogg där människor i Familjen Helsingborgs historier skildrades.

Läs bloggen!

Fick du hjälp av informationen på sidan?