Projekt Genbo

Projekt av Traineegrupp 11. 

Trots den stora potentialen i att samarbeta över kommungränserna i Familjen Helsingborg upplevde traineegrupp 11 att detta inte gjordes i särskilt stor utsträckning i deras hemkommuner. Det finns ett behov av fler samarbetsmöjligheter och platser där kunskap kan delas med medarbetare i andra kommuner. 

Traineegrupp 11:s projekt syftade att i en förstudie att utreda behovet av en digital lösning som hade kunnat tjäna som samarbetsportal för medarbetarna i Familjen Helsingborg. Eftersom kommunerna i Familjen Helsingborg kan ses som grannar till varandra döptes projektet till ”Genbo” – granne på skånska. 

Tre yrkesgrupper har valdes ut för att fungera som referensgrupp i förstudien: kommunikatörer, ekonomer och medarbetare inom HR. Dessa medarbetare fick först besvara en enkät och därefter intervjuades ett mindre antal medarbetare där man ställde frågor om hur det kommunöverskridande samarbetet mellan medarbetarna i Familjen Helsingborg kunde utvecklas. Även önskvärda funktioner hos en digital lösning diskuterades. Resultatet finns att läsa i slutrapporten till höger. 

Release och presentation av projektet Genbo på Mindpark i Helsingborg. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?