Marknadsföringsstrategi för YH

Hur kan attraktionskraften för Yrkeshögskolan inom Familjen Helsingborg öka?

Traineeteam 16 har under ett år arbetat med att ta fram en gemensam marknadsföringsstrategi gentemot YH Collection och den finns att ta del utav här.

Bakgrund och utmaning

YH Collection är ett nätverk för alla anordnare som bedriver Yrkeshögskoleutbildningar inom Familjen Helsingborg. I dagsläget är det 15 YH-anordnare som tillsammans erbjuder 38 olika YH-utbildningar inom en rad olika områden. En gemensam utmaning för samtliga medlemmar i YH Collection är marknadsföringen av både Yrkeshögskolan som utbildningsform och att kunna nå ut med information om vårt gemensamma utbildningsutbud till potentiella studerande. Målgruppen som kan studera på Yrkeshögskolan är bred. Utbildningarna vänder sig till de som har en gymnasiebehörighet och kanske varit yrkesverksamma några år. Vi har tidigare arbetat med marknadsföringsinsatser mot studie-och yrkesvägledare (på gymnasiet och Komvux), men vill nå ut mycket bredare.

Marknadsföringsstrategi

Strategin är baserat på undersökningar från MYH samt omvärldsbevakning, SWOT-analys, intervjuer och workshops som projektgruppen genomfört.

Strategin lyfter fram två huvudspår:

  1. Stärk varumärket – öka kännedomen och attraktiviteten om YH som utbildningsform
  2. Bredda kundgruppen – sänk medelåldern och konkurrera med universitetet

Fick du hjälp av informationen på sidan?