Familjen Means Business

Projekt av Traineegrupp 13

Familjen Means Business, helt enkelt. Därför anordnade traineegrupp 13 två event under hösten 2019 där de ville inspirera unga människor till att våga och vilja starta eget inom Familjen Helsingborg. Två separata förmiddags-event arrangerades elever från årskurs 2 och 3 från flera gymnasieskolor inom Familjen Helsingborg bjöds in. Amitionen med eventen var att väcka intresse för samt främja ungt företagande inom Familjen Helsingborg och vilken succé det blev!

Familjen Means Business innehöll inspirerande och matnyttiga föreläsningar från personer med gedigen bakgrund inom företagande eller som på annat sätt arbetar för att hjälpa nya förmågor. På eventen fanns det interaktiva montrar där besökarna hade möjlighet att ställa frågor och ta del av verktyg från företagare, organisationer och myndigheter som hjälper unga företagare att komma igång med sina affärsidéer i vår region. Eventen blev snabbt fullbokade och uppskattades av besökande lärare samt deltagande organisationer.

Vision
Projektet kommer medföra att Familjen Helsingborg upplevs som en kreativ och attraktiv region vilken främjar nyföretagande.

Syfte
Syftet med projektet var att öka intresset för företagande bland unga inom Familjen Helsingborgs elva kommuner.

Mål
Projektets huvudmål var att genomföra två stycken evenemang vilka bidrog till att öka intresset för företagande bland unga inom Familjen Helsingborg.