Kom ung

Projekt av traineegrupp 1

Kommunerna står inför ett problem, något som traineerna i grupp 1 kallade en pensionschock. De som går i pension de kommande åren är fler än de som träder in på arbetsmarknaden. Nästan en tredjedel av kommunernas arbetskraft väntas gå i pension. Konkurrensen om de välutbildade unga hårdnar samtidigt som undersökningar visar att kommunerna inte precis ligger topprankade som attraktiva arbetsgivare hos unga akademiker.

Traineegrupp 1:s förslag på åtgärder för att lösa problemet var dels ett resultat av ett omfattande omvärldsanalytiskt arbete, dels baserade på de sju traineernas egna erfarenheter av kommunal verksamhet. Efter att under 16 månader ha arbetat i 2-3 olika kommuner och på olika förvaltningar samlade de på sig erfarenheter och hade på så vis möjlighet att analysera hur det är att arbeta kommunalt. I stora drag handlar de föreslagna åtgärderna om att kommunerna bör kommunicera mera internt och externt, synliggöra den enskilde medarbetaren, samarbeta mera och skapa attraktiva tjänster.

För att alla kommunanställda ska ha möjlighet att ta del av åtgärdsförslagen producerade gruppen Kom Ung! Magazine, där de 17 åtgärderna presenteras tillsammans med annan tänkvärd information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?