Kommunen – den självklara arbetsgivaren för unga

Projekt av traineegrupp 6

Sveriges kommuner står inför stora pensionsavgångar de kommande åren och den kommunala sektorn får allt svårare att rekrytera rätt kompetens och tillräckligt med ny personal. Även kommunerna i Skåne Nordväst känner av detta och på uppdrag av kommuncheferna genomfördes ett projekt där vårt huvuduppdrag var att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Det finns ett behov av att öka kännedomen om kommunen som arbetsgivare redan innan ungdomarna gör sina gymnasieval. Ett val som har en betydelse för individens framtida arbetsmarknad.

Strategi för stärkt attraktivitet

Projektets huvudmål var att ta fram en strategi för hur kommunen kan stärka sin attraktivitet som arbetsgivare mot ungdomar mellan 13-15 år så att kommunal verksamhet ska vara ett självklart arbetsgivaralternativ. Vi identifierade vad målgruppen hade för tankar, attityder och kunskaper om kommunen. Projektet levererade förslag på aktiviteter och insatser riktade till målgruppen, som gör kommunen som arbetsgivare mer synlig och attraktiv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?