Representation och kompetens i Familjen Helsingborg – praktik för nyanlända akademiker

Projekt av Traineegrupp 10. 

Projektets bakgrund 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) spår att det under de närmsta tio åren kommer att behövas en halv miljon nya medarbetare inom den offentliga sektorn på grund av växande efterfrågan och stora pensionsavgångar. Många nyanlända i Sverige har utbildning och erfarenheter som vi behöver i den kommunala verksamheten. Praktik är ett steg för nyanlända akademiker att komma in på arbetsmarknaden och för kommunerna att ta tillvara på välbehövd kompetens.

Vi har utifrån detta undersökt hur praktik för nyanlända akademiker skulle kunna organiseras i kommunal verksamhet i Familjen Helsingborg. Att arbeta kommunöverskridande är ett sätt att optimera att regionen maximalt kan använda all kompetens som finns. Projektet Representation och kompetens i Familjen Helsingborg – praktik för nyanlända akademiker skapades med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs verksamhetsplan för 2016 – 2019. I denna verksamhetsplan utgick projektgruppen från målområde fyra som säger att Familjen Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande region. Idag är andelen anställda med utländsk bakgrund låg inom Familjen Helsingborg generellt och framför allt på mer kvalificerade tjänster. Denna brist bidrar till minskad mångfald och kan ses som ett demokratiskt problem.

Projektets syfte 

Syftet har varit att utforska en tidigare outnyttjad kompetensgrupp och ta reda på hur vi kan på bästa sätt få in denna i de kommunala verksamheterna i Familjen Helsingborg. Rent konkret har projektgruppen undersökt hur praktik för nyanlända akademiker skulle kunna organiseras.

Projektets vision 

Projektet har utgått ifrån Familjen Helsingborgs verksamhetsplan för 2016 – 2019 och målområde fyra som säger att Familjen Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande region. Projektets vision har varit att hitta sätt att bidra till detta genom att bredda mångfalden inom den kommunala verksamheten. Genom att göra detta hoppas projektgruppen att vi kan inspirera andra kommuner och organisationer att lyfta frågan och att detta initiativ startar ringar på vattnet som bidrar till ett mer demokratiskt samhälle.

Projektets mål

Projektets huvudmål har varit att skapa en manual som kan implementeras i Familjen Helsingborgs verksamheter och som innehåller information om hur kommunerna kan gå tillväga för att ta emot nyanlända akademiker som praktikanter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?