Identitet Skåne Nordväst

Projekt av traineegrupp 5

Människorna i Skåne Nordväst ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad.

Genom möten och intervjuer med regioninvånare samlades material till en tryckt produkt, ett magasin, som på ett kreativt sätt uttryckte en nordvästskånsk identitet. Produkten spreds sedan till folkvalda och tjänstemän i regionen.

Bakgrund

Inom ramen för samarbetet mellan de tio kommunerna i Skåne Nordväst har en Framtidsplan för 2010-2020 antagits av Skåne Nordvästs styrelse. Framtidsplanens vision är att människorna i

Skåne Nordväst år 2020 ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad samt att Skåne Nordväst ska bli en av norra Europas mest attraktiva regioner för människor och företag. I planen finns fyra övergripande mål kring identitet, infrastruktur, attraktionskraft och utbildningsnivå. Detta projektet riktade fokus mot mål 1: En samlad region med stärkt nordvästskånsk identitet.

Läs en artikel om projektet i Lokaltidningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?