Uppsökande rekrytering

Projekt av traineegrupp 12. 

Kommuner kommer få svårigheter i framtiden att täcka deras kompetensbehov bland annat på grund av utmaningar som till exempel en åldrande befolkning, en snabb teknisk utveckling och ökat behov av digitalisering. Detta i kombination med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och brist på utbildad kompetens.

Sådana utmaningar medför en ökad konkurrens mellan arbetsgivare och på arbetsmarknaden som kan bidra till svårigheter för kommuner att attrahera rätt kompetens. Därmed kommer det finnas behov av nya typer av rekryteringsverktyg och metoder. Projektet ämnar därför att skapa en ny rekryteringsprocess för Familjen Helsingborg där aktivt uppsökande av kandidater är centralt för att kunna matcha rätt kompetens med vakanta och framtida tjänster inom den offentliga sektorn.

Syfte

Projektet genomförs för att  stärka Familjen Helsingborgs som arbetsgivarvarumärke men främst för att möta framtidens kompetensbehov genom uppsökande rekryteringsprocess. Syftet med projektet är att rekryteringsprocessen moderniseras och förenklas, vilket i sin tur förväntas bidra till att Familjen Helsingborg sätts på kartan som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Mål

Leveransmålet är att erbjuda Familjen Helsingborg en uppsökande rekryteringsprocess. Genom att uppnå leveransmålet kommer följande effektmål att uppnås:

  • Familjen Helsingborg ska upplevas som en attraktiv och inspirerande arbetsgivare.
  • Familjen Helsingborg ska ligga i framkant kring digitala rekryteringsprocesser. Samt utmana de befintliga rekryteringsprocesserna som används idag.
  • Bidra till en uppsökande rekryteringsprocess.
  • Bidra till kvalificerad arbetskraft till regionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?